Hanoikids and Australian Prime Minister

On Sunday, October 31st 2010, Hanoikids had a great chance to go on a tour with Australian Prime Minister – Ms. Julia Gillard MP at Temple of Literature during her recent visit to Hanoi.

With much enthusiasm, flexibility and preparation, Ms. Nguyen Phuong Loan (Loan Chullie), Ms. Vu Thi Thin (Lazy Cat) and Ms. Hoang Kieu Ngan (Ngan Natto) have brought the beauties of Vietnamese Culture and History to the Prime Minister. Though the visit lasted for only half an hour, it was truly a memorable experience the three lovely girls.

Hanoikids on OTEC press

(OTEC) had an article about its members called Member Spotlight.
video

Hanoikids on VTV4 Breaking News

National TV provider, Vietnam Television (VTV), operates a network of 9 channels with several regional broadcasting centers. VTV4 is one of VTV's channels which offers a best-of package of programming from the three domestic channels to Vietnamese worldwide.

Content: Vietnamese Youth love the country's traditional values.

Hanoikids nỗ lực chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện

8 năm đã đi qua kể từ ngày Hanoikids được thành lập bởi nhiệt huyết của những người trẻ. 8 năm qua, Hanoikids từ một nhóm sinh viên nhỏ ban đầu đã phát triển thành một câu lạc bộ với sự tham gia của gần 400 thành viên. Cũng trong 8 năm qua, Hanoikids đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi để trong nỗ lực tự hoàn thiện bản thân mình.

Những dự án văn hóa cộp mác Hanoikids

Trong chặng đường phát triển hơn 9 năm qua, Hanoikids vẫn được biết đến với công việc dẫn tour miễn phí cho khách du lịch quốc tế đến Hà Nội. Thế nhưng, dù không phải là một mảng hoạt động nổi bật, những dự án văn hóa mà Hanoikids đã thực hiện luôn để lại nhiều ấn tượng với các thành viên tham gia.

Structure & Contact

  PRESIDENT Ms. Ly Luu Ly Phone Number: (84) 97 6131 748 Email: lyluuly0508@gmail.com VICE PRESIDENT Mr. Than Viet Anh Phone Number: (84) 166 4661 275 Email: vietanhthan@gmail.com DEPARTMENTS External Relations Department Email: er.hanoikids@gmail.com Manager: Mr. Hoang Minh Tuan Phone Number: (84) 94 2456 589 Email: minhtuanhoang01@gmail.com It is becoming of greater important to co-operate with other...

Tour support

Head of Tour Operation Department
Nguyen Vu Mai Anh
Phone: 0943700689

----------

Deputy head of Tour Operation Department
Tran Thuy Duong
Phone: 0906237730